HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG và PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG sau khi dùng thuốc VIÊM XOANG AZ, TĨNH MẠCH TIÊN, VIÊM KHỚP T100, TIỂU ĐƯỜNG TD100, THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM, RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH